Geodezja mapy do celów projektowych
Geotechnika badania gruntów do potrzeb projektowania fundamentów pod obiekty budowlane

W ArpiGeo wykonujemy zlecenia z zakresu geodezji i geotechniki. Posiadamy wieloletnie doświadczenie
w naszej branży. Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji na etapie projektowania, wykonania
oraz eksploatacji. Nasze zlecenia wykonujemy zgodnie z normami oraz instrukcjami obowiązującymi
w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt badawczy i pomiarowy pozwala nam na profesjonalną obsługę naszych klientów. Dzięki nowym wyzwaniom rozwijamy się, doskonaląc nasze umiejętności.

Współpracujemy ze specjalistami oraz firmami z naszej branży, dzięki czemu możemy rozwiązywać nietypowe zadania oraz podejmować się dużych projektów.

Działamy na terenia całej Polski.
Zapraszamy do współpracy.
Zespół ArpiGeo

Usługi geodezyjne i geotechniczne
usługi geodezja

Geodezja

 • mapy do celów projektowych
 • uzgodnienia ZUD
 • tyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • obsługa badan geotechnicznych
 • pomiary przemieszczeń
 • pomiary powierzchni lokali

Nasze usługi obejmują także nietypowe zlecenia dotyczące pomiarów geodezyjnych.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz fachową wiedzą z zakresu
terenowych pomiarów geodezyjnych.

usługi geotechnika

Geotechnika

 • badania gruntu na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • badania warunków gruntowo – wodnych pod działki budowlane przed decyzja zakupu
 • ustalanie warunków gruntowo – wodnych pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • opinie geotechniczne oraz dokumentacje
  badań podłoża gruntowego
 • badania zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych
 • kontrola zagęszczeń gruntów nasypowych
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • wiercenia ręczne i mechaniczne
 • sondowania sondą DPL oraz SLVT
 • badania agresywności wód podziemnych
  na materiały konstrukcyjne obiektów budowlanych

Badania wykonujemy specjalistycznym sprzętem spełniającym normy
z zakresu geotechniki. Ponadto współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami
analitycznymi.

Mapa prac

Fotografie z ważniejszych prac. Prace nasze często realizowane są w trudnych warunkach atmosferycznych. Warto być przygotowanym na zmiany pogody, mieć wzorową orientację w terenie i oczywiście fach w ręku by wykonać prawidłowo swoją pracę.

 • Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego lub innego obiektu budowlanego należy określić warunki gruntowe na podstawie badań geologicznych wykonanych przez geologa. Wyniki badań podłoża gruntowego zawiera się w opracowaniu zwanym ‚opinią geotechniczną’.

  zobacz przykład (PDF)

 • Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  Według nowego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” obiekty budowlane (w tym budynki mieszkalne jednorodzinne) wymagają ustalenia kategorii geotechnicznej w ‘opinii geotechnicznej’ opracowanej na podstawie badań podłoża gruntowego. Ponadto w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu wykonać należy dodatkowo ‘dokumentację badań podłoża budowlanego’, a w szczególnych przypadkach także ‘dokumentację geologiczno – inżynierską’.

  zobacz rozporządzenie (PDF)

 • Zastosowanie metod geoelektrycznych w rozpoznawaniu budowy podłoża czwartorzędowego.

  Streszczenie: artykuł opisuje podstawy fizyczne metod elektrooporowych, opartych na prawie Ohma. Omówiona została metodyka badań oraz główne metody wykorzystywane w praktyce. Ponadto przedstawiono przykłady wykorzystania tego rodzaju badań w rozpoznawaniu i monitorowaniu przypowierzchniowych utworów czwartorzędowych.

  zobacz cały artykuł (PDF)

 • Przegląd państwowych układów współrzędnych płaskich stosowanych do tworzenia map w Polsce po 1945 roku.

  zobacz prezentację (PDF)

Formularz kontaktowy

ARPI.GEO
ul. Pasażerska 3 lok. 24
05-800 Pruszków

NIP: 8261888885
REGON: 146920084

tel. +48 603 941 527
e-mail: kontakt@arpigeo.pl

Jeżeli nie można się do nas dodzwonić, to prawdopodobnie jesteśmy w terenie, gdzie możemy mieć problem z zasięgiem sieci. Proszę o ponowny telefon wieczorem lub kontakt mailowy.